Andere spreekuren

  • Diabetesverpleegkundige

Onze 2 vaste diabetesverpleegkundigen zijn door verandering van werkschema's en -tijden niet meer werkzaam in GZC Gagelhof. Beiden worden vervangen door hun collega Jeanette van Egmond.

Diabetes Mellitus, ook wel suikerziekte genoemd, is een veel voorkomende aandoening, die om regelmatige controle en begeleiding vraagt. Daarom worden patienten met deze aandoening gemiddeld een keer per 3 maanden gezien door de diabetesverpleegkundige en een keer per jaar door de huisarts.